Make your own free website on Tripod.com


Taiwanese American Citizens League
3001 Walnut Grove Suite #7
Rosemead, CA 91770
Phone: (626) 571-7197
Fax: (xxx) xxx-xxxx


Taiwanese speaking contact:

Yingka Chou
(310) 534-1226

Email contact:
Yingka Chou
yingkaballer@aol.com